Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Operacja mająca na celu Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.
Wartość operacji: 2 994 169,57 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 120 875,00 zł
W wyniku operacji przewiduje się rozwój działalności uzupełniającej mającej na celu różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

- Adres -

​ Gospodarstwo Rybackie
w Starzawie Sp. z o.o
Starzawa Rybna 8
37-723 Stubno

- Kontakt -

​ tel.: (+48) 16 671 42 51
fax: (+48) 17 717 31 70
e-mail: biuro@starzawa.pl