Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Informacje

Metody produkcji

W Gospodarstwie Rybackim Starzawa stosujemy trzyletni cykl hodowli karpia według metody Tomasza Dubisza (Dubischa), z pochodzenia Słowaka znad Dunaju. Metoda ta, tzw. przesadkowanie polega na stopniowym wprowadzeniu wylęgu do kolejno innych, wcześniej zalanych wodą stawów, z jednoczesnym rozrzedzaniem ich zagęszczenia . W przesadkach ryby przebywają od 3,5 do 4 tygodni. W tym czasie odżywiają się pokarmem naturalnym, głównie zooplanktonem. Karpie odłowione z przesadki I (lipcówka) są całkowicie uformowane i przeszły ze stadium larwalnego w narybek. W II przesadkach ryby przebywają do jesieni lub wiosny. Do podstawowych czynności hodowcy należy karmienie ryb według preliminarza oraz stopnia wyjadania karmy, przeprowadzanie połowów kontrolnych, sprawdzanie natlenienia wody oraz pomiar temperatury.
Stawy kroczkowe obsadza się narybkiem zwykle na początku kwietnia, gdy temperatura wody przewyższa 8 stopni Celsjusza. Pod koniec sezonu hodowlanego ryb, czyli w drugim roku produkcji, kroczki karpia mają masę jednostkową około 200 – 300g.
Wiosną, w trzecim roku hodowli ryb, kroczki karpia umieszcza się w stawach towarowych. Pod koniec sezonu ryby osiągają wagę 1500 – 2000g. Stosowana przez nas metoda pozwala nie tylko selekcjonować ryby hodowlane, skrócić cykl produkcyjny do trzech lat ale także zapewnia większą wydajność.

Historia gospodarstwa i pierwsi właściciele

Elżbieta (Iza) Rozwadowska
z domu Kruszewska
Wincenty Rozwadowski 1940r.

Historia Gospodarstwa Rybackiego w Starzawie sięga roku 1929. Wtedy to Wincenty Jordan Rozwadowski przybyły z rodzinnego majątku Babin, położonego na Pokuciu, za Dniestrem kupił od pisarza, wydawcy i polityka Michała Gwalberta Pawlikowskiego z Medyki około 500 ha nieużytków i mokradeł w Starzawie. Z Mazowsza sprowadził kilkuset robotników i zatrudnił ich przy budowie nowoczesnego kompleksu stawów rybnych. Nie wybierano ziemi lecz usypywano groble. Wodę kanałem doprowadzono z rzeki Wisznia. Zbudowano żelazobetonowy jaz. Cała inwestycja zakończyła się po czterech latach. Gospodarstwo rybackie nazwano Nowostawy. Od 1932 roku syn Wincentego, Bartłomiej Rozwadowski zarządzał majątkiem. Był on z wykształcenia ichtiologiem, absolwentem uniwersytetów w Poznaniu i Berlinie. W 1928 roku zdobył dyplom inżynierski. Dzięki swej wiedzy i zaangażowaniu wkrótce rozbudował gospodarstwo dokupując kolejne 300 ha. Nowostawy świetnie prosperowały przynosząc zyski umożliwiające nowe inwestycje. Pod koniec lat trzydziestych było to już bardzo nowoczesne gospodarstwo rybackie składające się z ośmiu dużych i kilkunastu małych stawów. Jesienią, specjalnymi wagonami karpie transportowane były z Medyki do Lwowa, Krakowa a nawet Wiednia. Na cyplu, nieco górującym nad stawami został zbudowany w roku 1933, według projektu architekta lwowskiego dom w stylu angielskim. Był to nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek otoczony parkiem. Opodal znajdowały się korty tenisowe.
Od 1938 roku Bartłomiej, wraz ze swym bratem Tadeuszem przejęli Nowostawy na własność a Wincenty powrócił do Babina. Informacje o dobrze prosperującym i słynącym z gościnności gospodarstwie rybackim, położonym niedaleko Przemyśla, rozchodziły się po całej Polsce. Do Nowostawów przyjeżdżano także na wielkie polowania. Bartłomiej Rozwadowski był zapalonym myśliwym i zapraszał na łowy nawet zagranicznych gości. Bliskość stawów powodowała, że gnieździły się tam tysiące dzikich kaczek, gęsi, nurków polarnych itp. Efektem jednego polowania bywało nawet 800 kaczek.
We wrześniu 1939 roku, po rozpoczęciu wojny Nowostawy zostały przejęte przez Niemców a gdy ci wycofali się za linię Sanu, do gospodarstwa wkroczyli Rosjanie. Bartłomiej został aresztowany przez NKWD i uwięziony w Mościskach, Przemyślu a następnie wywieziono go w głąb Rosji i zamordowano. Żona Bartłomieja, Anna z Jurystowskich wraz z trójką nieletnich dzieci uciekła do Lwowa a później do Tarnopola. Do Nowostawów nie wróciła już nigdy. Senior rodu i założyciel gospodarstwa, Wincenty Jordan Rozwadowski we wrześniu 1939 roku musiał opuścić Babin i przez Węgry emigrował do Francji. Zmarł na atak serca w 1941 r. Po zawierusze wojennej w Starzawie zachowały się jedynie stawy, gdyż dom Rozwadowskich został spalony przez bandy UPA. Po wojnie majątek Nowostawy upaństwowiono i powstało Państwowe Gospodarstwo Rybackie Starzawa.

Copyright © 2011 Gospodarstwo Rybackie Starzawa - Ryby Hodowlane, Sprzedaż Karpia