Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Gospodarstwo Rybackie Starzawa

Aktualnosci

Zapraszamy do wedkowania w Sezonie 2016. Rozpoczecie sezonu - 29.04.2016 r.

Informacje

  • Gospodarstwo Rybackie w Starzawa posiada długoletnią tradycję sięgającą 1929 roku. Pierwszym założycielem był Wincent Jordan Rozwadowski. Położone jest ono w południowo-wschodniej części Polski tuż przy granicy z Ukrainą. W odległości 25 km od Przemyśla na terenie gminy Stubno. Gospodarstwo obejmuje zespół stawów o powierzchni 800 ha. Wodę do nich doprowadza rzeka Wisznia.
  • Prowadzimy hodowlę karpia królewskiego w cyklu trzyletnim, według metody Tomasza Dubisza. Ryby hodowlane karmione są wyłącznie na naturalnych paszach (głównie pszenica, jęczmień i pszenżyto) pochodzących z krajowej produkcji.
  • Ponadto w polikulturze z karpiem prowadzimy hodowlę ryb: amura, tołpygę, suma europejskiego, szczupaka, lina, jazia oraz karasie złociste i srebrzyste.
  • Mamy także własną linię karpia, tzw. „linia starzawska”. Karp starzawski wyróżnia się wydłużonym kształtem ciała i jest pełnołuski. Charakteryzuje go dobre tempo wzrostu i wykorzystywanie pasz oraz wysoka przeżywalność.
  • Dysponujemy specjalistycznym transportem do przewozu żywych ryb.
  • Posiadamy Certyfikat Najwyższej Jakości Karpia Królewskiego wydany przez Związek Producentów Ryb.
  • Jesteśmy członkiem działającego od 2005 roku Towarzystwa Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych „Pan Karp”. Zobacz certyfikat
Copyright © 2011 Gospodarstwo Rybackie Starzawa - Ryby Hodowlane, Sprzedaż Karpia